Aby sme splnili obchodný plán, je potrebné, aby jeden obchodný zástupca predal mesačne optimálne 80ks výrobku STAMP ideálne 120ks.

CRM sa vypĺňa a odosiela denne